AllRate er din tjenesteleverandør for måling, avregning, fakturering og innfordring

Vi utfører forretningskritiske avregnings- og faktureringsprosesser for våre kunder

Våre tjenester bidrar til reduserte kostnader gjennom automatisering og effektivisering av MAFI-prosessene


Vår historie

AllRate er bygget på mange års erfaring med leveranser av MAFI-tjenester.

Les mer om våre historie her.


Vår organisasjon 

Våre medarbeidere besitter bred kompetanse og mange års erfaring. Vi er dedikerte til å levere kvalitet og god service hver eneste dag.

Les mer om oss her.


Våre partnere

Sammen med våre partnere har vi ressurser til å levere bransjens mest moderne og kostnadseffektive tjenesteplattform.

Les mer om våre partnere her.


Våre referanser

Fellesnevner for våre kunder er behov for en totalleverandør av tjenester knyttet til mAFIr oppgaver.

Les mer om noen av våre referanser her.

Vår historie

AllRate ble etablert våren 2020. En moderne systemplattform og mange års erfaring med MAFI-tjenester for Elmera Group og partnerne innenfor Kraftalliansen dannet grunnlag for en tjenesteleverandør som kunne betjene et bredt sett av kraftleverandører og nettselskaper i Norge og Norden.

Elmera Group ble grunnlagt 1. april 2001 og siden 2012 har Elmera investert i og bygget programvareplattformen «Elmerafabrikken», og i november 2019 besluttet Elmera Group å investere i programvareselskapet Metzum AS gjennom et samarbeid med Rieber & Søn AS. 

Elmeras interne styrings- og faktureringssystem, «Elmerafabrikken» er også utviklet for å selge avregnings- og faktureringstjenester til andre virksomheter. Våren 2020 etableres firmaet AllRate AS, som skal levere avregnings- og faktureringstjenester gjennom hele verdikjeden.

Vår organisasjon og ledelse

Våre medarbeidere besitter bred kompetanse og mange års erfaring. Vi er dedikerte til å levere kvalitet og god service hver eneste dag.

AllRate besitter bred kompetanse med lang erfaring innenfor MAFI-tjenester. Vår ledelse har lang erfaring fra tjenesteleverandører innenfor kraft-, telekom- og IT-bransjen. AllRate er et selskap i Elmera-konsernet og benytter konsernets fellestjenester for administrative støttetjenester.

Vårt lederteam

Stig Abelsen

Bent Skulstad

Marius Stensrud

Ronny Ho

Cato Winterthun

Organisasjonskart

Våre partnere

Sammen med systemleverandøren Metzum og Kraftalliansen, leverer AllRate i dag MAFI-tjenester til en rekke selskaper i Norge og vi setter stor pris på at stadig flere tar i bruk våre tjenester.

Kraftalliansen

Kraftalliansen er Elmeras samarbeidsmodell for kraftprodusenter og strømleverandører i distriktene. Elmera leverer tjenester knyttet til krafthandel, fakturering, avregning og markedsstøtte til 30 energiselskap fordelt over hele landet. Dette er strømleverandører, nettselskap og kraftprodusenter som nå håndteres separat. Dette gir oss god innsikt i rammebetingelsene for ulike aktører og gjør at vi presenterer et helhetlig bilde når vi er i kontakt med bransjeorganisasjoner og myndigheter.

Metzum

Metzum er et teknologiselskap som leverer fremtidsrettede løsninger til aktører med behov for effektiv og skalerbar håndtering av store transaksjonsvolum; i hele Norden.

Selskapet ble lansert i januar 2020 som en felles teknologisatsing mellom Elmera Group AS og Rieber & Søn AS. Ideen sprang ut fra et ønske om å utvikle løsninger for effektivisering av forretningsprosesser for aktører i kraftmarkedet. Les mer om Metzum her.

Lime CRM Utility

Lime CRM Utility er en bransjeløsning for energiselskap. Løsningen håndterer hele Kundereisen innenfor Kundeservice, Salg og Markedsføring. Kontroll på alt fra prospekt til aktiv kunde basert på tilgang til kundedata, markedsføringskanaler og digitale ordreprosesser. Effektiv sakshåndtering med støtte for mange virksomhetsområder og prosesser innen energibransjen. Smart håndtering av arbeidsordre og komplett kundebilde med all informasjon i Lime CRM — integrert med KIS-, NIS-, og økonomisystem.

Lime CRM er en av Nordens ledende CRM-leverandører. Les mer om Lime her eller ta kontakt med Nicklas Weldingh på epost eller mobil: 970 27 940.

Våre referanser

Voss Energi Kraft AS

«Voss Energi har ansvaret for straumforsyninga innan Voss kommune. Voss Energi er eigd av Voss kommune og vert drive frå Voss. Drifta omfattar produksjon, distribusjon og omsetnad av elektrisk kraft, samt det som naturleg høyrer til dette.»

Voss Energi ønsket en enkel og mindre kompleks systemplattform, med ny og fleksibel funksjonalitet og mulighet for å lansere nye produkter i markedet. Man ønsket også å ta del i stordrift og kompetanse i et større fellesskap. Voss Energi ønsket derfor en ny total tjenesteleverandør knyttet til mAFIr-oppgavene. 

Tjenestene til Voss Energi leveres gjennom Kraftalliansen og inkluderer meldingsutveksling, avregning, fakturering og innfordring fra AllRate. I tillegg støttes Voss Energi med opplæring og forvaltning av kundebehandlingssystemet KUBE. Tjenestene leveres på en skybasert systemplattform fra Metzum, som en integrert del av totalleveransen.

Svorka Energi AS

«Svorka er et energiselskap på Indre Nordmøre med egne datterselskaper for produksjon av strøm, bredbånds- og TV-løsninger, samt el-installasjon. Selskapets hovedkontor ligger i Surnadal på Nordmøre og har ca. 70 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 200 millioner kroner.»

Svorka ønsker å være en attraktiv strømleverandør i sitt hjemmemarked, med en moderne systemplattform med funksjonalitet også for bredbånd. Selskapet ville ha muligheten til å fakturere strøm og bredbånd i samme løsning, samtidig som man tar del i stordrift og kompetanse i et større fellesskap. I tillegg var det viktig at nåværende og fremtidige reguleringskrav kunne bli ivaretatt. Svorka ønsket derfor en ny total tjenesteleverandør knyttet til mAFIr-oppgavene. 

Tjenestene til Svorka leveres gjennom Kraftalliansen og inkluderer meldingsutveksling, avregning, fakturering og innfordring fra AllRate. I tillegg støttes Svorka med opplæring og forvaltning av kundebehandlingssystemet KUBE. Tjenestene leveres på en skybasert systemplattform fra Metzum, som en integrert del av totalleveransen.

Midt Energi AS

«Midt Energi AS er et norsk kraftselskap med hovedvirksomhet i Gauldalen, men har kunder over store deler av landet. Selskapet har 7 datterselskaper, og konsernets driftsinntekter i 2018 var 192 mill. kr. Selskapet har til sammen 54 ansatte.»

Midt Energi ønsket en moderne systemplattform med ny og forenklet funksjonalitet innrettet mot rollen som kraftleverandør og et sterkere fokus på kundene. Man ønsket også å ta del i et større fellesskap og forenkle egen drift. Midt Energi ønsket derfor en ny total tjenesteleverandør knyttet til mAFIr-oppgavene. 

Tjenestene til Midt Energi leveres gjennom Kraftalliansen og inkluderer meldingsutveksling, avregning, fakturering og innfordring fra AllRate. I tillegg støttes Midt Energi med opplæring og forvaltning av kundebehandlingssystemet KUBE. Tjenestene leveres på en skybasert systemplattform fra Metzum, som en integrert del av totalleveransen.

FosenKraft Energi AS

«FosenKraft Energi er en kraftleverandør med hovedfokus på kunder på Fosen. I tillegg til kjøp og salg av strøm har FosenKraft aktivitet innen kraftproduksjon, fjernvarme og IKT. FosenKraft jobber hele tiden med nye forretningsområder og både leder an og bidrar til næringsutvikling på Fosen. Selskapet har i likhet med Konsernet for øvrig sine kontorer i det nye Energibygget i Botngård i Bjugn kommune.»

FosenKraft Energi ønsket en moderne systemplattform og ny funksjonalitet, med mulighet for å kombinere avregning og fakturering for strøm og fjernvarme i samme løsning. Selskapet hadde også ønske om å ta del i stordrift og kompetanse på tvers av et større volum. FosenKraft Energi ønsket derfor en ny total tjenesteleverandør knyttet til mAFIr-oppgavene.

Tjenestene til FosenKraft Energi leveres gjennom Kraftalliansen og inkluderer meldingsutveksling, avregning, fakturering og innfordring fra AllRate. I tillegg støttes FosenKraft Energi med opplæring og forvaltning av kundebehandlingssystemet KUBE. Tjenestene leveres på en skybasert systemplattform fra Metzum, som en integrert del av totalleveransen.

Åpenhetsloven

Her vil vi i AllRate publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

Oppfyller rapporteringskravene

AllRate stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven. Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 1. juli.

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Styret i Elmera Group ASA har vedtatt erklæringen «Forpliktelse til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Erklæringen forplikter den norske delen av Elmera Group ASA til å arbeide aktivt og kontinuerlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Erklæringen angir kort vår tilnærming til utfordringen og skildrer kort arbeidet vårt på området.

Aktsomhetsvurdering for 2023

AllRate AS har fortsatt sitt arbeid fra 2022, og gjennomført slike aktiviteter som er skissert i sist rapport. Aktiviteter og funn fremgår av siste års Årsrapport.

AllRate AS har ikke mottatt henvendelser fra allmennheten tilknyttet våre aktiviteter eller aktsomhetsvurdering.

Retningslinje for Leverandører

Gjennom Leverandørens signatur på denne avtale, aksepteres, anerkjennes og etterleves AllRate sine Retningslinjer for leverandører tilgjengelig her. Brudd på retningslinjene gir AllRate rett til umiddelbar oppsigelse av avtalen.