AllRate er din tjenesteleverandør for måling, avregning, fakturering og innfordring


Våre tjenester

AllRate leverer kostnadseffektive og fremtidsrettede MAFI-tjenester på en moderne, modulbasert skytjeneste.


Vår kompetanse

Vi tilfører mange års erfaring med effektiv håndtering av MAFI-prosesser i kraftbransjen. 


Referanser

Vi setter stor pris på kundenes tillit – her er noen eksempler.


AllRate leverer forretningskritiske dag-til-dag-prosesser for våre kunder

AllRate har mange års erfaring med å levere tjenester for Måling, Avregning, Fakturering og Innfordring (MAFI) i den norske kraftbransjen.

Vi tilbyr automatiserte MAFI-tjenester på en fremtidsrettet og modulær systemplattform til norske nettselskaper og kundene i Kraftalliansen.

Kompetanse og kvalitetsstyring

AllRate har fokus på kontinuerlig forbedring innen kvalitet, kostnadseffektivitet og service. Flere av våre ansatte er sertifiserte innen flere relevante «beste praksiser» for tjenesteleverandører. Vår målsetting er at kompetansen videreutvikles slik at vi hele tiden forbedrer oss.

AllRate AS har et prosessorientert kvalitetssystem som setter kunden i fokus. Prosessene er organisert etter prinsipper for tjenesteytende virksomheter nedfelt i ITIL / IT Service Management. Kvalitetssystemet skal videreutvikles og oppdateres kontinuerlig og revideres periodisk med bruk av metoden LEAN.

Voss Energi Kraft AS

Voss Energi ønsket en enkel og mindre kompleks systemplattform, med ny og fleksibel funksjonalitet og mulighet for å lansere nye produkter i markedet.

Svorka Energi AS

Svorka ønsker å være en attraktiv strømleverandør i sitt hjemmemarked, med en moderne systemplattform med funksjonalitet også for bredbånd.

Midt Energi AS

Midt Energi ønsket en moderne systemplattform med ny og forenklet funksjonalitet innrettet mot rollen som kraftleverandør og et sterkere fokus på kundene.

FosenKraft Energi AS

FosenKraft Energi ønsket en moderne systemplattform og ny funksjonalitet, med mulighet for å kombinere avregning og fakturering for strøm og fjernvarme i samme løsning.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med en kartlegging av din bedrifts behov. Sammen finner vi de beste løsningene for dere, for effektiv måling, avregning, fakturering, innfordring, og andre tjenester.

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema her.