Brukersamling 2023

Brukersamling 2023

Brukersamling 2023 2560 1152 AllRate

Brukersamling 2023 ble holdt i Bergen

AllRate arrangerte nylig en brukersamling for våre partnere og kunder, og det var en stor suksess. Samlingen som fant sted på Scandic Flesland i Bergen, ga deltakerne en unik mulighet til å dele kunnskap, knytte bånd og styrke samarbeidet. Det var et variert program med faglig ekspertise og sosialt samvær.

Brukersamlingen hadde fokus å skape en plattform for kunnskapsdeling og utveksling av erfaring innen vår bransje. Vi ønsket å gi våre partnere og kunder en mulighet til å få et innblikk i de nyeste utviklingene i systemene og hva som kommer, samtidig som de fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre.

Faglige presentasjoner

Under samlingen ble det holdt en rekke faglige presentasjoner som ga deltakerne verdifull innsikt og kunnskap. De faglige presentasjonene bidro til å utvide deltakernes kunnskap, inspirere til nye ideer og skape et forum for erfaringsutveksling. Deltakerne fikk muligheten til å stille spørsmål, diskutere og komme med innspill under presentasjonene.

Workshop

Dag to ble avsluttet med en workshop hvor alle deltakerne kunne diskutere om utfordringer, løsninger og forbedringsforslag. Målet med workshopen var å dra nytte av den kollektive kunnskapen og erfaringene til deltakerne for å fremme innovasjon og forbedringer i AllRates tjenester og produkter.

Teambuilding og sosialisering

Etter det faglige programmet ble det arrangert aktivitet for teambuilding. Vi mener at et godt samarbeidsmiljø er verdifullt for både oss og våre partnere. Derfor ønsket vi å tilby en balanse mellom faglig utvikling og sosialt samvær. Aktiviteten for teambuilding var populær blant deltakerne. Deltakere ble utfordret med oppgave som krevde både samarbeid- og problemløsningsevner. Både innsats og konkurranseinstinkt var på topp!

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne

Vi er stolte over å kunne si at brukersamlingen var en suksess på alle måter. Etter samlingen sendte vi ut en questback til alle deltakerne, og tilbakemeldingene var utrolig positive. Mange hadde fått verdifulle kunnskap og bygget nye gode relasjoner.

AllRate ønsker å takke alle deltakere og våre samarbeidspartnere, for deres engasjement og deltakelse. Vi ser frem til neste års Brukersamling. 😊

Fakta
  • AllRate AS er et datterselskap av Elmera Group ASA, som blant annet eier merkevarene Fjordkraft, TrøndelagKraft, Gudbrandsdal Energi, Steddi Payments og Nordic Green Energy.
  • AllRate har mange års erfaring med å levere tjenester for måling, avregning, fakturering og innfordring (MAFI) i den norske kraftbransjen.
  • AllRate har 9 ansatte på Sortland og i Bergen.
  • Hovedkontoret ligger i Bergen. Elmera Group ASA er notert på Oslo Børs.