Vi tilbyr

AllRate leverer tjenester på en modulær og fremtidsrettet plattform. Automatiserte prosesser og skalafordeler i håndtering av store volum gir kostnadseffektivitet som kommer våre kunder til gode. Lang erfaring og et rammeverk for kontinuerlig forbedring gir stabile tjenester med høy kvalitet. 

Krav til nettselskapenes nøytralitet tvinger frem et tydeligere skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Det er vanskelig å holde tritt med teknologiutviklingen på alle områder, og de fleste opplever press på marginer og ønsker å forbedre lønnsomheten. 

Vi hjelper deg å ivareta regulatoriske krav, slik at din virksomhet kan fokusere på egne kjerneoppgaver. Kostnadseffektive prosesser og sikring av kontantstrøm gir bedre lønnsomhet og likviditet. Løsningen håndterer i dag over 650 000 sluttkunder og rundt 8 millioner fakturaer i året.

Måling

Mottak av forbruksdata med bruk av standardiserte grensesnitt og verktøy for meldingsutveksling. Det etableres kommunikasjon med kundens egne systemer eller andre godkjente datakilder som Elhub. Kvalitetssikring av data. Automatisert og sømløs dataflyt til avregningsmodul.

Avregning

Digitalisert kontroll av forbruksdata, priser og andre grunnlagsdata, med automatisk beregning av fakturagrunnlag.
Enkelt oppsett og forvaltning av produkter og prisplaner. Rask lansering av nye produkter i en enkel og intuitiv produktkatalog. Her kan man også styre tilleggstjenester og prismekanismer. Digitalisert og automatisert avregning. Løsningen overvåker selv innsamlingen av forbruksdata, priser og andre grunnlagsdata, og avregningsprosessen starter automatisk så snart alle forutsetninger er på plass. Automatisert identifikasjon av avvik og fortløpende håndtering.

Fakturering

Automatisert oppsett av fakturagrunnlag etter kundespesifikke maler og utsendelse av faktura til mottaker via ønsket kanal.
Fleksibilitet og mulighet for tilpasninger av fakturaprosessen, fakturamaler og enkle funksjoner for å endre forfallsdato med mer etter kundens ønske.
Mulighet for selvbetjening gjennom standardiserte grensesnitt. Automatiserte prosesser og dataflyt for produksjon av PDF og utsendelse av e-postfaktura, EHF, eFaktura og avtalegiro. Tilgang til faktura i fakturahotell.

Innfordring

Kontroll på innbetalinger og formidling av utestående krav og underlag til innfordringspartner. Automatisk utsendelse av betalingspåminnelse og integrasjon til samarbeidspartner Lindorff for videre innfordring av forfalte krav, samt lukking av betalte krav. Tilgang til data gjennom standardiserte grensesnitt.

Tilleggstjenester

Vi tilbyr administrative tjenester, rapportering, analyse, støtte til kundeservice, kundeapp, samt håndtering av leveringsplikt. Vi går i dialog med deg om dine behov.


Om systemplattformen

Løsningene som benyttes er utviklet på en modulær skybasert tjenesteplattform med standardiserte webgrensesnitt. Dette gir stor fleksibilitet og stabilitet i løsningen, med brukervennlige brukergrensesnitt som følger prosessene.

Løsningen kobles mot kundens egne systemer ved hjelp av åpne integrasjoner (Web Services / REST API). Løsningen leveres av Metzum AS, som er et selskap deleid av Elmera Group AS.